วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการคณ...

วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8...

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมปร...

ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติองค์กรผู้บริโภคที่มาจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรในจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงราย ครั้...

สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเดินทางไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเดินทางไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เดินทางไปแสวง...

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายข้อกฎหมาย ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากร...

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจีรกฤษ ทะนันชัย นิติกร และนางสาวอาทิตยา การเก่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิ์ฯ ร่วมเป็น...

กฎหมายน่ารู้

 • ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร
  ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร

  กระทรวงยุติธรรม : กฎหมายน่ารู้ : ลวนลาม เข้าข่ายกระทำอนาจาร สงกรานต์นี้ ถ้าออกไปเล่นน้ำแล้วถูกลวนลาม ไม่ว่าจะกอด จูบ ลูบคลำ หอมแก้ม จับหน้าอก จับเป้า โดยเราไม่ยินยอม ถือว่าเข้าข่ายความผิดฐ...

ภาพกิจกรรม

 • สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำพฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนปางคึก
 • ประชุม กพยจ. ครั้งที่2/2562
 • โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ร.ร.สามัคคีวิทยาคม2
 • การต้อนรับ เเละรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการยุติธรรม