เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565 ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565 ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์

เผยแพร่ "งบทดลอง" สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่
ลงพื้นที่จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุป่าลาน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุป่าลาน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
เข้าร่วมประชุมยกระดับการบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เข้าร่วมประชุมยกระดับการบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

จัดประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565

จัดประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วิทยากรโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่แดนแรกรับ อบรมในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย สิทธิหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา” ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

วิทยากรโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่แดนแรกรับ อบรมในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย สิทธิหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา” ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม
ร่วมพิธีบูชาชะตาเวียง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สังคหะเวียง ณ บริเวณประตูหัวเวียง (ประตูช้างเผือก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีบูชาชะตาเวียง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สังคหะเวียง ณ บริเวณประตูหัวเวียง (ประตูช้างเผือก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมวัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมวัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
.
.
.