สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระพรแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระพรแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

สยจ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

สยจ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุขส่งสุขให้กับประชาชน และกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สยจ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุขส่งสุขให้กับประชาชน และกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อการประชุม กพยจ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อการประชุม กพยจ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000