ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่งนิติกร"

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง "นักบริหารจัดการงานยุติธรรม"

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ
วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000