คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการทางแอพพลิเคชั่น ''ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)''

การให้บริการทางแอพพลิเคชั่น ''ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)''

คู่มือ บริการด้านงานยุติธรรม ฉบับประชาชน

คู่มือ บริการด้านงานยุติธรรม ฉบับประชาชน
คู่มือการให้บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

คู่มือการให้บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

แผ่นผับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 2

แผ่นผับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 2
แผ่นผับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 1

แผ่นผับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 1

แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม  กรณี การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี

แบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณี การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พุทธศักราช 2558

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พุทธศักราช 2558

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม