ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรฯ
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

บ่ายนี้มีคำตอบ กับ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

บ่ายนี้มีคำตอบ กับ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
วัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้บุคลากรรับรู้ และมีความเข้าใจ รวมทั้งเกิดพฤติกรรมร่วมในการดำเนินกิจกรรมด่างๆ ที่สอดคล้องกันภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ

วัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้บุคลากรรับรู้ และมีความเข้าใจ รวมทั้งเกิดพฤติกรรมร่วมในการดำเนินกิจกรรมด่างๆ ที่สอดคล้องกันภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดเพชรบุรี

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดเพชรบุรี
มหกรมม ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุติธรรมพบประชาชน

มหกรมม ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุติธรรมพบประชาชน

ขอเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ขอเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ภารกิจกองทุนยุติธรรม

ภารกิจกองทุนยุติธรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ และ ยุติธรรมพบประชาชน

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ และ ยุติธรรมพบประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

งานมหกรรมไกล่เกลี่่ยหนี้สินครัวเรือน (4 ภูมิภาค) และยุติธรรมพบประชาชน

งานมหกรรมไกล่เกลี่่ยหนี้สินครัวเรือน (4 ภูมิภาค) และยุติธรรมพบประชาชน

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม