ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

บ่ายนี้มีคำตอบ กับ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

บ่ายนี้มีคำตอบ กับ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

วัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้บุคลากรรับรู้ และมีความเข้าใจ รวมทั้งเกิดพฤติกรรมร่วมในการดำเนินกิจกรรมด่างๆ ที่สอดคล้องกันภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ

วัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้บุคลากรรับรู้ และมีความเข้าใจ รวมทั้งเกิดพฤติกรรมร่วมในการดำเนินกิจกรรมด่างๆ ที่สอดคล้องกันภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดเพชรบุรี

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดเพชรบุรี

มหกรมม ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุติธรรมพบประชาชน

มหกรมม ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุติธรรมพบประชาชน
ขอเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ขอเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ภารกิจกองทุนยุติธรรม

ภารกิจกองทุนยุติธรรม
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ และ ยุติธรรมพบประชาชน

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ และ ยุติธรรมพบประชาชน

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
งานมหกรรมไกล่เกลี่่ยหนี้สินครัวเรือน (4 ภูมิภาค) และยุติธรรมพบประชาชน

งานมหกรรมไกล่เกลี่่ยหนี้สินครัวเรือน (4 ภูมิภาค) และยุติธรรมพบประชาชน

ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายขององค์กรในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน

ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายขององค์กรในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน