ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี หมู่ 5 ตำบลเขาย้

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี หมู่ 5 ตำบลเขาย้
 ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิคยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิคยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิคยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิคยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม