โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อเหตุกราดยิงเพชรบุรี จำนวน 3 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อเหตุกราดยิงเพชรบุรี จำนวน 3 ราย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2566 และจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2566 และจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 15

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 15

การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธร

การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธร
โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธร

การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธร

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 3/2566

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม