ITA

แนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

แนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

แนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
การประกาศเจตนารมณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ( NO GIFT POLICY ) ณ 7 อำเภอ จังหวัดนครปฐม

การประกาศเจตนารมณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ( NO GIFT POLICY ) ณ 7 อำเภอ จังหวัดนครปฐม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมขอประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้&rd...
ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ( NO GIFT POLICY )

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ( NO GIFT POLICY )

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ( NO GIFT POLICY )