วันที่ 5 ก.ค. 2562 16:11 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับคณะศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพุมเรียงเพื่อร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

อ่านต่อ »

วันที่ 5 ก.ค. 2562 16:06 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ค. 2562 16:28 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ค. 2562 16:26 น.

เจ้าหน้าที่สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิธีการทูต ณ โรงแรมป่าตองบีช อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ค. 2562 16:23 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ก.ค. 2562 10:28 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ก.ค. 2562 00:00 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับอำเภอ (กพยอ.) อำเภอบ้านตาขุน ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านตาขุน ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

อ่านต่อ »

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 15:05 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่อง“บทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน” ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาสาร  อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 14:52 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 14:52 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 16:02 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 15:58 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562

อ่านต่อ »