วันที่ 30 ส.ค. 2562 14:49 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 29 ส.ค. 2562 15:59 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2562

อ่านต่อ »

วันที่ 28 ส.ค. 2562 15:56 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 28 ส.ค. 2562 15:18 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ »

วันที่ 26 ส.ค. 2562 16:10 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 23 ส.ค. 2562 16:05 น.

เจ้าหน้าที่สยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี (รุ่นที่ 3) ณ เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 23 ส.ค. 2562 15:45 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 22 ส.ค. 2562 15:32 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับอบจ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ส.ค. 2562 16:30 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ส.ค. 2562 16:28 น.

พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 20 ส.ค. 2562 16:23 น.

พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะขามเตี้ยและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 19 ส.ค. 2562 16:45 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »