วันที่ 8 ส.ค. 2562 16:27 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 8 ส.ค. 2562 15:39 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ วัดบุญบันเทิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 7 ส.ค. 2562 12:52 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจำปี 2562”

อ่านต่อ »

วันที่ 31 ก.ค. 2562 16:13 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 31 ก.ค. 2562 15:56 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 30 ก.ค. 2562 16:56 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีโดยนายกิตติวิทย์ คงบุญรักษ์ จัดประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 30 ก.ค. 2562 16:48 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 30 ก.ค. 2562 16:24 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 30 ก.ค. 2562 16:20 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

อ่านต่อ »

วันที่ 30 ก.ค. 2562 16:17 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีลงนามพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 30 ก.ค. 2562 16:14 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

อ่านต่อ »

วันที่ 26 ก.ค. 2562 15:18 น.

เจ้าหน้าที่สยจ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่ประชาชน หัวข้อ “สิทธิที่ได้รับจากกองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา คุ้มครองพยานในคดีอาญา” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »