วันที่ 10 ก.ค. 2562 16:13 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ก.ค. 2562 15:06 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ณ เขาแก้ว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ก.ค. 2562 14:52 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 9 ก.ค. 2562 14:49 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 5 ก.ค. 2562 16:14 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าเว จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 5 ก.ค. 2562 16:11 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับคณะศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพุมเรียงเพื่อร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

อ่านต่อ »

วันที่ 5 ก.ค. 2562 16:06 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ค. 2562 16:28 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ค. 2562 16:26 น.

เจ้าหน้าที่สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิธีการทูต ณ โรงแรมป่าตองบีช อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ »

วันที่ 4 ก.ค. 2562 16:23 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ก.ค. 2562 10:28 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 1 ก.ค. 2562 00:00 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับอำเภอ (กพยอ.) อำเภอบ้านตาขุน ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านตาขุน ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

อ่านต่อ »