วันที่ 1 พ.ค. 2562 16:34 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” พื้นที่อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 30 เม.ย. 2562 08:59 น.

สยจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 30 เม.ย. 2562 08:52 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานและร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 30 เม.ย. 2562 08:51 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสานเสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 30 เม.ย. 2562 08:48 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นยวน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

อ่านต่อ »

วันที่ 30 เม.ย. 2562 08:34 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 24 เม.ย. 2562 16:22 น.

นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลควนศรีร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

อ่านต่อ »

วันที่ 24 เม.ย. 2562 16:11 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 24 เม.ย. 2562 09:04 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

อ่านต่อ »

วันที่ 24 เม.ย. 2562 08:49 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้ หัวข้อ“พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านต่อ »

วันที่ 24 เม.ย. 2562 08:46 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จัดโดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคใต้

อ่านต่อ »

วันที่ 24 เม.ย. 2562 08:34 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2562

อ่านต่อ »