สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ให้ความช่วยเหลือปรึกษาทางด้านกฎหมาย (ไม่มี)
2. ให้บริการ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม (ไม่มี)
3. ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2 ราย
3.1 กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆ่า 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
4. ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 1 ราย
4.1 เรียกค่าอุปากระเลี้ยงดูบุตร 1 ราย
สถานที่เกิดเหตุ : ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
5. ให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ไม่มี)
6. ให้บริการด้านอื่นๆ (ไม่มี)
Ministry of Justice Nakhonpathom Province Complaint and legal consultation with a Thai lawyer, free of charge on 26 August 2022
1. Law legal advice.
2. Service for Justice fund.
3. Assist the Rights under Consideration for Injured Persons and Compensation and Other Necessary Expenses for the Accused Act , 2001 and Amended (Edition 2) 2016 1 case.
3.1 died from being killed 1 case.
3.2 death from traffic accident 1 case.
4. Service for Mediation.1 case.
4.1 call for child support 1 case.
5. Receiving a Complaint.
6. Other etc.
Contact us at the Nakhonpathom Justice Provincial Office City Hall, 3rd Floor Nakhonpathom Justice Provincial Office, 99 Moo 6, Soonratchakan Road, Thanon Khad Subdistrict, Mueang District, 73000
Monday - Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Tel : 034 - 213169