เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่วิ่งผ่านชุมชนทำให้เกิดเสียงดังรบกวน บ้านเรือนของประชาชนเกิดความเสียหาย และถนนเกิดการชำรุด รวมทั้งมีปัญหาเรื่องการจราจรและอุบัติเหตุในพื้นที่หลายครั้ง ทั้งนี้การประชุมหารือร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อหาข้อยุติในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000