ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องไอมาย ชั้น ๒ อาคาร IBSC ตึกบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการงานวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้" ภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณและพิธีมอบโล่ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ลมหายใจแห่งสันติภาพ" การปฐกถาพิเศษเพื่อสันติภาพสากล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น โดยมี พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ , ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสงฆ์ ผู้นำศาสนา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฯ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000