• Slide 0

สยจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน หารือการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำเทศบาลตำบลวังทอง

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมเข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน หารือการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำเทศบาลตำบลวังทอง และชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงภารกิจและงานบริการของกระทรวงยุติธรรม  ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังทอง ชั้น  อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก  

ลงวันที่ 24 พ.ย. 2565 16:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 144 คน