วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง 4 ราย ดังนี้

1. กรณีขอรับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 3 เรื่อง 3 ราย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ 2 เรื่อง 2 ราย วงเงินอนุมัติ 400,000 บาท ไม่อนุมัติ 1 เรื่อง 1 ราย

2. กรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน 1 เรื่อง 1 ราย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ

รวมวงเงินอนุมัติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ จำนวน 400,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายตามจริง

 

.
.
.