สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา แบ่งเป็นผู้เสียหายจำนวน 19 ราย จำเลย 0 ราย กรณีผู้เสียหาย พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือผู้เสียหาย 10 ราย ยกคำขอ 4 ราย งดจ่าย 5 ราย ชะลอ 0 ราย กรณีจำเลย พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือจำเลย ยกคำขอ 0 ราย เป็นจำนวนเงิน 592,035.00 บาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุม และ พ.ต.ท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลางกลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032 322 647
โทรสาร 032 322 648
Facebook : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี