แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงยุติธรรม


วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 12:23 น.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์

วีดิทัศน์แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงยุติธรรม


.
ติดตามข่าวสารกระทรวงยุติธรรม
 https://www.moj.go.th/index.php
https://www.facebook.com/mojthofficial
YouTube : กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice, Thailand