สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 นาฬิกา ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมานุช สร้อยเพ็ชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ และนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

โทร.0 3240 9544 โทรสาร 0 3240 9545 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th

FB เพจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงยุติธรรม

 

 

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม