• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอวังทอง

 

        วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง และเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ บัวสะอาด นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดินทอง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังทอง เพื่อชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นโยบายเชิงรุก “ยุติธรรมสองแคว เดลิเวอรี่” ทบทวนบทบาทภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ๒๕๖๖ ภาคเหนือ และให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขอแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ลงวันที่ 17 มี.ค. 2566 19:46 น.

จำนวนผู้อ่าน 49 คน