วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ในโครงการกระทรวงยุติธรรมร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ บ้านแม่เลิม หมู่ที่2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.