ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 15 ครั้งที่ 2/2566 โดยจัดประชุมร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรขันธ์ โดยมี นายวสันต์ เภรีวิค ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

 

By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

โทร.0 3240 9544 โทรสาร 0 3240 9545 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th

FB เพจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม