สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอไชยาที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำอำเภอไชยา


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:27 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอไชยาที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำอำเภอไชยา

  วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.30 นาฬิกา นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม“พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอไชยาที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี