สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:33 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด    และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 3 ราย ดังนี้

ให้คำปรึกษากฎหมาย

-คดีแพ่ง 2 ราย

ขอรับค่าตอบแทน

-คดีอาญา 1 ราย