สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14:44 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    7 มิถุนายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดและที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 3 ราย ดังนี้

ให้คำปรึกษากฎหมาย 

-คดีแพ่ง 1 ราย 

-คดีอาญา 1 ราย

กองทุนยุติธรรม 

-คดีอาญา 1 ราย