สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:07 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562

         วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562 โดยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการเป็นประธานห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 อาคารสำนักงานส่วนราชการ ถนนดอกนก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี