สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:27 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    11 มิถุนายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 4 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย 

-คดีแพ่ง 3 ราย

ขอรับค่าตอบแทน 

-คดีอาญา 1 ราย