สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 09:25 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    12 มิถุนายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 1 ราย ดังนี้
ขอรับคำปรึกษากฎหมาย 

-คดีแพ่ง 1 ราย