สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2562


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:54 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2562

              วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30-16.00 น. นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2562 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารส่วนราชการ ตึกอัยการชั้น 2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี