สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ณ ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 09:52 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ณ  ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

          วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการรับรู้งานบริการด้านต่างๆของสำนักงานยุติธรรมสุราษฎร์ธานี ลานอเนกประสงค์ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ (ถนนกาญจนวิถีซอย 32) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี