สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 15:43 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    13 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 2 ราย ดังนี้

ขอรับค่าตอบแทน (สชง.)

-คดีอาญา 2 ราย