สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 16:17 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

    16 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 1 ราย ดังนี้

ขอรับค่าตอบแทน (สชง.)

-คดีอาญา 1 ราย