สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 16:28 น.

สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

        วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตึกอัยการ ชั้น 3) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการฯ ได้รายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนการให้บริการประชาชน คดีสำคัญในพื้นที่และการวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในจังหวัดและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตามกรอบแนวทางป้องกันปัญหาอาชญากรรม 6 ด้าน