• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๑ ราย


วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการปรึกษากฎหมาย  เรื่อง ที่ดิน จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564 16:58 น.

จำนวนผู้อ่าน 156 คน