• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย

 

 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย
๑.รับคำขอ กรณียื่นรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย
๒.ปรึกษากฎหมาย เรื่อง นิติกรรมสัญญา จำนวน ๒ ราย

ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564 10:06 น.

จำนวนผู้อ่าน 155 คน