• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย

 

 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย
๑.รับคำขอ กรณีขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย
๒.รับคำขอ กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิาท จำนวน ๑ ราย
๓.ปรึกษากฎหมาย เรื่อง มรดก จำนวน ๑ ราย 

ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564 10:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 147 คน