• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น เข้าไกล่เกลี่ยร่วมกับทีมงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวโชติกา พลรักษ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยร่วมกับทีมงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ถือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้สังคม ด้วยการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีเด็กและเยาวชนทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย จนเป็นข่าวดังมาระยะหนึ่งแล้ว จำนวน ๖ คดี ซึ่งการไกล่เกลี่ยดังกล่าวสามารถตกลงได้ด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยทั้ง ๖ คดีจะนำไปสู่การประชุมมาตรการพิเศษ ม.๘๖ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อไป

ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564 10:19 น.

จำนวนผู้อ่าน 152 คน