• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๑ ราย

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการปรึกษากฎหมาย เรื่องสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน ๑ ราย 

ลงวันที่ 12 พ.ค. 2564 15:35 น.

จำนวนผู้อ่าน 154 คน