• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย

 


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย
๑.รับคำขอ กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน ๑ ราย
๒.ปรึกษากฎหมาย  เรื่องหมิ่นประมาท จำนวน ๑ ราย

ลงวันที่ 12 พ.ค. 2564 15:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 143 คน