• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย
๑.รับคำขอ กรณีขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ จำนวน ๑ ราย
๒.ปรึกษากฎหมาย จำนวน ๒ ราย
- เรื่อง มรดก
- เรื่อง ฟ้องหย่า

ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 09:42 น.

จำนวนผู้อ่าน 164 คน