• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

สยจ.ขอนแก่น ร่วมมอบวัสดุสาธิตการเลี้ยงจิ้งหรีด แก่เกษตรกรผู้ได้รับอภัยโทษ จำนวน ๔๒ ราย


วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยน.สพ.ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ,นางวัลลภา วราอัศวปติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ,ปศุสัตว์อำเภอเมือง นายมานพ เถาตะกู ร่วมมอบวัสดุสาธิตการเลี้ยงจิ้งหรีด แก่เกษตรกรผู้ได้รับอภัยโทษ จำนวน ๔๒ ราย ของอำเภอเมือง,น้ำพอง,ซำสูง,กระนวน,โคกโพธิ์ไชย,บ้านไผ่,พล,เปือยน้อย ที่มารายงานตัวที่หน่วยงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น, หน่วยงานคุมประพฤติ ร่วมด้วย

ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 09:44 น.

จำนวนผู้อ่าน 168 คน