• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงายยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

043-243707

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 16:03 น.

จำนวนผู้อ่าน 169 คน