• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

และในเวลา 10.30 น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 25 ต.ค. 2564 15:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 218 คน