• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รับสมัครรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

สามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 17:52 น.

จำนวนผู้อ่าน 217 คน