• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 26 พ.ย. 2564 16:15 น.

จำนวนผู้อ่าน 223 คน