• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

https://file.thailandpost.com/upload/content/2554_5d15d2e21326b.pdf

 

- พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

https://jfo.moj.go.th/download/JusticeFundAct2015.pdf

 

- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20190524081102.pdf

 

ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564 08:42 น.

จำนวนผู้อ่าน 167 คน