• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้ง :  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ : 0 4324 3707

โทรสาร : 0 4324 6771

E-mail : khonkaen@moj.go.th

ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564 10:24 น.

จำนวนผู้อ่าน 253 คน