• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น

ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564 13:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 264 คน